Alan Tarama Dedektörleri

Alan tarama dedektörleri geniş mesafeleri kısa sürede taramak için kullanılan define aramaya yardımcı cihazlardır. Kullanımları çok hassas olduğu için kullanan kişilerin bir süre pratik yapmaları gerekmektedir.

Alan tarama denilince akla çubuk sistemleri gelir. Fakat artık bu sistemler yerini elektroniksel cihazlara bırakmıştır.

Son zamanlarda youtube video sitesinden çok sayıda alan tarama videoları vardır. kendi kendine dönen, mercekli, hazneli alan taramalar. Burada sorgulanması gereken frekans esasına dayalı ise algılamadan cihazlar nasıl dönebiliyor netice antenlerin istikametinde sinyal gönderdiğini baz alırsak anten düz ike nasıl sağa sola dönebliyr ve üzerinde iken sürekli dönebiliyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.