11. ve 12.Sınıf Erken Çocuklukta Öz Bakım Dersi Megep Modül Kitabı

Erken çocukluta öz bakım dersi megep modül kitablarının tamamı kazanımlara göre hazırlanmıştır. Çocuk gelişimi alanında yer almakta olan dersin modülleri, 0–1 yaş çocuklarında öz bakım modülü ve 1–6 yaş çocuklarında öz bakım modülü olmak üzere 2 modülden oluşmaktadır ve bu modüller kullanıma hazır durumdadır.

Erken çocuklukta öz bakım dersi modüllerini pdf indirmek için;

Modül Adı Modül Durum 0–1 Yaş Çocuklarında Öz Bakım Hazır / İndir 1–6 Yaş Çocuklarında Öz Bakım Hazır / İndir

Erken Çocuklukta Öz Bakım Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye 1–6 yaş çocuklarının öz bakım becerilerini karşılamaya, geliştirmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Anadolu Meslek Programında Önerilen Süre: 3 ders saati
 Anadolu Teknik Programında Önerilen Süre: 5 ders saati

Kazanım 1: 0–1 yaş çocuklarının öz bakım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar hazırlar.
 Modül Adı: 0–1 Yaş Çocuklarında Öz Bakım
 Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
 Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

0–1 yaş çocuklarının temizlik-bakım ve tuvalet gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.
 0–1 yaş çocuklarının giyinme gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.
 0–1 yaş çocuklarının uyku ve dinlenme gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.
 0–1 yaş çocuklarının beslenme gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.

Kazanım 2: 1–6 yaş çocuklarının öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar hazırlar.
 Modül Adı: 1–6 Yaş Çocuklarında Öz Bakım
 Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
 Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

1–6 yaş çocuklarına kişisel temizlik, bakım ve tuvalet ihtiyacı ile ilgili becerilerin hijyen kurallarına uygun olarak kazandırılmasına yardımcı olur.
 1–6 yaş çocuklarına giyinme ile ilgili becerilerin kazandırılmasına yardımcı olur.
 1 -6 yaş çocuklarının dinlenme gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.
 1–6 yaş çocuklarının beslenme gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.