18 küsimust enne kui annad lapsele töölesandeid:

Avaldasin Facebookis arvamust Tööinspektsiooni ja lehelaste teemadel ning sealt arenes kommentaariumis mõningane diskussioon, mis käivitas minu peas järgmise mõtteahela:

Nimelt mul on 4 last vanustes 4, 10 ja 14. Mul on sellel suvel tarvis lõpetada kodus ära ülemise korruse remont, et lastele ruumi juurde saada. Ning plaan oli rakendada lapsi abitöödel nagu koristamine, materjali tassimine jms. Sellega seoses on mul tekkinud mõned küsimused, et ma ei eksiks:


1. Kas ma võin olla kindel, et tegmist ei ole töölepingulise suhtega, juhul, kui tuvastatakse, et ma olen määranud lastele konkreetsed tööülesanded, andnud neile töövahendid, kontrollinud nende tehtud töö tulemust ja andnud lastele samal perioodil taskuraha?

2. Aga juhul, kui minu lastele tulevad appi naabri lapsed samadel tingimustel?

3. Võimalik, et minu lapsed käivad hoopis naabrite juures pärast ka abis midagi tegemas. Ja me lepime naabriga kokku partertehingus, kus teineteise lastele vastastikku tasu ei maksta. Kas tegemist võib olla varjatud käibe ja töösuhtega maksudest kõrvale hiilimise eesmärgil?

Juhul, kui tegemist võib olla TLS suhtega, siis tekib kohe hulk järgmisi küsimusi:


4. Kas laste toitlustamine ja majutamine minu poolt muutub erisoodustuseks, mille pealt tuleb maksta täiendavad maksud?

5. Kuna alla 12 aastaseid võib TLS alusel palgata üksnes kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal. Siis kas seina värvimine ja samal ajal laulmine kvalifitseerub kultuuri ja/või kunsti tegevuseks?

6. Või kui tööülesandeid täidetakse joostes teatejooksu vormis, siis sporditegevuseks?

7. Kui raskeid esemeid võib 10 aastane laps tõsta, et töö ei oleks tema jaoks füüsiliselt raske?

8. Ega mõõdulindiga mõõtmine ole vaimselt suurt pingutust nõudev tegevus?

9. Juhul, kui töötingimused ei ole korrektselt täidetud ja/või töö tegemisest on kõrvale hiilitud, kas ma võin kokkulepitud taskuraha vähendada? Aga vallandada?

10. Vallandamise korral nõuda tagasi riided ja jalanõud, mis olid mõeldud töö tegemiseks?

11. Juhul kui lapsed lõhuvad töö tegemise jooksul midagi ära ning tuvastatav on tahtlus. Kas on õiguspärane nõuda tekitatud kahju välja töötajalt, st. alaealise puhul tema seaduslikult esindajalt = Emalt?

12. Juhul kui kokkuleppe hulka kuulub ka teise lahus elava vanema või vanavanema juures sarnaste tööde tegemine, kas tegemist on töölähetusega?

13. Kas sarnase kokkuleppe tegemine Emaga kvalifitseerub konkurentsikeelu rikkumiseks?

14. Aga “Emale ära rääkimine” ärisaladuse lekitamiseks?

15. Juhul, kui laps kasutab töö tegemise käigus oma isiklikku sõiduvahendit, näiteks jalgratast, kas selle kompenseerimiseks peab pidama sõidupäevikut?

16. Milliseid sunnimeetmeid on mul õigus kasutada seadusest tulenevate Töö- ja puhkeaja nõuete täitmiseks 10 aastase lapse suhtes, kes ei ole nõus tööd lõpetama ning tuppa tulema?

17. Aga tööohutuse ja -tervishoiu kohustusest tulenevate tingimuste täitmiseks mütsi ja jalatsite kandmise kohustuse jõustamisel?

18. Ja viimane küsimus. TLS § 66 sätestab, et sama seaduse § 56 millega eeldatakse, et alaealise töötaja iga-aastane puhkus on 35 kalendripäeva […] kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses […] hüvitatakse riigieelarvest 28 kalendripäeva ületava osa eest Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarve kaudu. 
Kuidas täpselt selle taotlemine käib ja kas laps saab puhkuse tasud ikkagi korrektselt kätte hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust?