Türkiye’ye Dair

Güncel meseleler ilgili Türkiye’ye dair Eduardo Galeano’nun “Latin Amerika’ nın Kesik Damarları “ adlı kitabının ilk sayfalarında yer alan șu söz söylenebilir:

«…. Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez…»

Not: Bu notu Türkçeye çevirmeye pek geek yok. Anlamalarını beklemek de abes kaçar.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Mehmet Akkoch’s story.