Girişimde başarılı olmanız için kurmanız gereken takımın 5 özelliği

Girişimde kurucular fikrin sahibidir, girişimi batıran da yine kurucular olabilir. Kurucular, girişime can veren fikri ortaya atar ve bütün bu roller-coaster’a benzetilen girişimin yolunda aldığı kararlar ile girişimin gidişatını belirler. Kurucular girişimi, yarattığı fikir ile oluşturur, aldığı kararlar ilerletir ve müşterilere verdiği iyi bir hizmetle sürdürebilir kılar.

Girişimlerde başarısızlık nedenlerine baktığımızda CBInsights tarafında yapılan araştırma % 23 oranında girişimlerin takım nedeniyle başarısız oldugu görülmekte. Bu kadar yüksek bir oranda başarısızlık eden takım varken biz de takım oluştururken bazı süzgeçler uygulayarak daha sağlam takımlar oluşturabiliriz.

  1. İdeal bir takım iş geliştirme, yazılım ve tasarım işini ayrı ayrı yapan 3 kurucudan oluşur

Tek kişilik girişimlere tanık olsak da; takımlarda bu 3 temel görevi yerine getirecek birileri yoksa, sizin için işler girişiminizde çok kolay yürümeyebilir. İş geliştirme tarafındaki kurucu, tutkulu ve iş bitirici, yönetim tarafında daha tecrübeli biri olursa, daha az yönetim hataları alınması girişimin başarısız olmasını engelleyebilir. Aynı kişi networking ile girişimini büyütebilir ve yeni partner ilişkileri kurabilir. Girişimin görünen yüzü olarak sunum ve etkinliklere katılabilir. Yazılımcı kurucu dediğimiz iyi ve sağlam kod yazan kişidir, yazılım ve donanımsal işlerle ilgilenir. Tasarım tarafındaki kişi ise kullanıcı deneyimini ve kullanılabilirlik hakkında bilgi sahibidir. Kullanıcı gözünden bakarak girişimini daha kullanıcı dostu bir yaklaşımla geliştirilmesini sağlar, gerektiği durumda A/B testler yaparak, kullanıcı için en iyi deneyimi optimize eder.

2.Birbirini iyi tamamlama

Girişimlerin zorlu süreçlerinde size destek verebilecek takım arkadaşları veya kuruculara sahip olmanız gerekmekte. Girişimlerde her gün birbirinden bağımsız bir şekilde geçebildiği için duygular çok fazla değişebilir. Psikolojik olarak da birbirini destekleyecek takım arkadaşlarına sahip olmanız gerekecektir.

3. Zamanı tanımama ve odaklanma

Girişim eşittir büyüme demektir. ( Paul Graham’ın Startup = Growth yazısını okuyabilirsiniz) Siz girişiminizi hızlı büyütmek için verimli geçirdiğiniz zamanı arttırmanız ve girişiminizde sizle birlikte zaman geçirecek takım arkadaşları ya da kurucularla ilerlemeniz gerekmektedir. Bitse de gitsek moduna giren girişimlerde bir şeyler yanlış gidiyordur.

4. Fikri değiştirebilme

Fikrine aşık kurucular bazı zamanlar girişimine zarar verebilir. Müşteri dinlemeden kendi iç görülerine göre hareket eden takımlar başarısızlık ile karşılaşır. Yalın girişim metotlarıyla öğrendiğimiz yap, ölç , öğren döngüsü sonunda bize fikrimizi temelden değiştirebileceğimizi de söyler. Çok klasik bir örnek olarak, Instagram öncelikle lokasyon bazlı bir uygulama iken kullanıcı verilerini ölçerek bildiğimiz Instagram’a, fikirlerini pivot ediyorlar. Yalın metotları uyguladığınız sürece ilk çıktığınız uygulama tabiri caizse biraz evrim geçirerek başka bir uygulamaya dönüşebilir. Müşteri iç görülerini veriler ve kalitatif datalarla dinleyebilen kurucular daha başarılı girişimlerin anahtarı olabilirler.

5. Hayvan Testi

Animal Test dediğimiz bu metotla takımınızdaki kişilerin yetilerini ölçmek için kullanabilirsiniz. Hayvan gibi kod yazar, hayvan gibi satışçıdır gibi nitelendirdiğiniz insanlar takımınızdaysa şanslısınızdır. Bu kişiler takımlarını bir üst seviyeye götürebilir. Her zaman için takıma biri alırken de kendinizden daha iyi olduğunu düşündüğünüz kişileri takıma almak, girişiminizi hep daha iyiye götürecektir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.