MVP’den önce yapılacak çok şey var! — 1

Girişimcilerde akla gelen problemleri bir startup fikrine dönüştürme hayali çokça gözlenebilir. Problem o anda sizin için çok değerli gelebilir ya da şu uygulamayı yapsam şu kadar kişi kullanabilir diyebilirsiniz. Fikirler fikir seviyesinde çok tatlı gözükürler. Peki bu fikirleri daha da tatlılaştırmak için, daha da iyi fikirler haline getirmek için ne yapabiliriz?

Bir fikrin çözüm bulduğu bir problem olabilir ya da bu uygulamayı şöyle yapsak çok iyi olur dediğiniz anlar olabilir. İlgili hedef alanınızı seçtikten sonra aslında fikrinizi değerlendirmeyi 3 farklı yoldan yapabilirsiniz.

  • Gerçekten değerli olan problem nedir?
  • Markette olmayan bir ürün ya da uygulama, gözden kaçan ya da rekabeti eksik olan bir durum var mıdır?
  • Bu problem için bizim çözümümüz ne olacaktır ya da biz ne yapabiliriz?

Gerçekten hedeflediğiniz alandaki büyük bir acıya mı çözüm buluyorsunuz; yoksa bulduğunuz çözüm çok küçük bir kitlenin sorunun çözümü mü olacak sorularına cevap aramakla başlayabilirsiniz. Çok klişe bir örnek vermek gerekirse, Dropboxtan önce hepimiz usb’ler yoluyla bir şekilde belgelerimiz saklıyor ve taşıyorduk. Dropbox, gerçekten çok büyük bir kitlenin sorununa çözüm buldu. Biraz da çözülmesi zor olan bir probleme el attı ve her platformda çalışan bir uygulama oluşturdu. Uygulamanın veya verilen işi oluştururken yaptığınız geliştirme yazılımsal ve donanımsal olarak zorluğu arttıkça, yaptığınız iş daha değerli olacaktır. Dolayısıyla bir search engine yapmanız demek dolayısıyla işin değerini daha da arttıracaktır.

Peki gerçekten büyük bir problem buldunuz fakat bu problemin belki de çözümünün daha önce çokça firma tarafından çözüldüğünü de görebilirsiniz. Biraz da gözden kaçmış, belki günümüzde en başta akla gelmeyecek bazılarının 3.dünya ülkelerinin problemleri de diyebildiği bazı problemlere el atmanız gerekebilir. Özellikle daha az gelişmiş ülkelerde, görece startup ekosisteminin gelişmediği bölgelerde bu tarz problemlerin çözümleri henüz ortaya çıkmamış olabilir. ( Tabi çözüm olsa da ortam şartları gereği uygulanamıyor da olabilir ) Ya da pazarda az oyuncunun olduğu yeri görüp, burada Pazar payı kapmaya çalışabilirsiniz. Ama bu durumda pazardaki giriş bariyerini diğer rakipleriniz belirler. Ne kadar angarya bir uygulama geliştirirseniz, pazardakilerin size ulaşmasını zorlaştırabilirsiniz. Yazılımsal ve donanımsal olarak komplex bir yapı oluşturduğunuz sürece bu teknolojiyi diğerlerinin yakalaması zor olabilir. Özellikle bunu yapan ilk girişimseniz, o zaman çok şanslı olabilirsiniz.

Probleminiz büyük, gözden kaçmış ve pazarda bu çözümü uygulayan yok mu? Çok önemli bir fikir aklınıza gelmiş olabilir. Fakat bu işi veya servisi verip veremeyeceğiniz sizin yeteneklerinize bağlı olabilir. Search engine yazacak kadar teknik bir bilgiye sahip olmayabilirsiniz. Belki de sadece bir pazaryeri modeli kurgulayabilirsiniz. Belki de tüm bunları düşünmeyip, sadece bir iş modelini alıp aynı şekilde bulunduğunuz pazara uygulamayı deneyebilirsiniz. Ama ilgili soruları sorarak iş modeliniz ilgili pazar için ne kadar değerli olduğunu bulabilirsiniz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.