Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) öğrencinin ders dinlemesini, çalışma performansını ve sorumluluk becerisini negatif yönde etkileyen bir sorundur. Dikkat eksikliği eksiklikten çok birden fazla zihinsel işlevdeki bozulma anlamına gelmektedir. DEHB ile ilişkili kontrolsüz davranışlar, sürekli eleştirilmeleri ve dikkat sorunu doğrultusunda düşen akademik başarıları, zaman içinde bir özgüven problemine yol açmaktadır.

Belirtileri;

➡️ Unutkanlık,

➡️ Dalgınlık,

➡️ Dağınıklık,

➡️ Tembellik, Sorumsuzluk

➡️ Motivasyon düşüklüğü

➡️ Sürekli TV seyretme ya da bilgisayar oyunu oynama,

➡️ Zamanı verimli kullanamama (ödev, ders çalışma, sınav)

➡️ Umursamazlık

➡️ İnce ve kaba motor becerilerinin gelişmemesi

➡️ Çabuk sıkılma,

➡️ Erteleme ve öteleme,

➡️ Komuta (zamanında) uymama, duymamazlıktan gelme

Vaktinde önlem alınmazsa; ‘Hep kaybeden ve başarısız öğrenci’ kimliği kaçınılmaz bir sorun haline gelebilir.‼️

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite çocuğunuzun kaderi değil. Siz de bizi arayarak ücretsiz öngörüşme alabilirsiniz. http://blcdikkat.com/

#çocuk #dikkateksikiği #hiperaktivite

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.