Hepinizin Yapmak İstediği Şeyi Yaptım ve Sosyal Medya Hesaplarımı Sıfırladım
Fatih Güner
976

bu arada medium’a daha önce üye olmuşum, takip ettiklerim ve takipçilerim bile varmış. şimdi gördüm. düşünün böyle o kadar çok var ki bundan bile haberim yok. bunlardan mutlak surette haberdar olmak lazım.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.