Helga Goebbels

Adolf Hitler, Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı olan en büyük destekçilerinden Joseph Goebbels’in çocuğu Helga Goebbels ile.

Joseph ve Magda Goebbels 6 çocuk sahibidir ve tüm çocuklarının ismi H harfiyle başlamaktafır. Bunun nedeni Hitler’e duydukları sevgi ve hayranlıktır.

Helga ailenin en büyük kızıdır ve babasına düşkünlüğüyle bilinir. Babası da Helga’yı diğer çocuklarından ayrı tutmakta ve Nazi yetkilileriyle toplantılarına katılmasına bile izin vermektedir. Helga da tıpkı diğer kardeşleri gibi Nazi yenilgisi sonrası düşmanın eline canlı geçmemek adına annesi ve babası tarafından siyanürle zehirlenerek öldürülmüştür. Babası ve annesi de kafalarına sıkarak intihar etmişlerdir. Hitler’in de gözdesi, öldüğünde 12 yaşında olan Helga’nın vücudunda bulunan bazı izler kimileri tarafından ölmeden önce Helga’nın direndiğine işaret olarak gösterilir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.