Ben yazıda da bu tip bir paket önümüze geldiğinde, Hayır’ın yutan eleman olduğunu belirttim.
Cem ARICAN
11

Daha net anlamış oldum yazdığınızı. Ancak sanırım bazı konularda biraz fazla kötümserim ben. Açıkcası evet dediğim için cevap vermedim size kesinlikle hayır diyeceğim. Sebebi de sizin de dediğiniz gibi zorla ve yangından mal kaçırırcasına hazırlanan maddeler vs. Ama ne yazık ki kötümser olduğum nokta burda başlıyor hayır verilince daha durulmuş daha adam akıllı bir ortam beklemiyorum aksine çok daha fazla gerginlik beklentisi içerisindeyim.

Keza hayır ı takım tutar gibi destekleyenler ile evet i bi yaşama amacı edinmiş olanlar birbirlerine iyice uzaklaşacaklar. Ha bu demek değildir ki evet çıkarsa herşey güllük gülistanlık olacak! Hayır efendim ben bu noktada en kötü senaryoyu düşünüyorum. Ne evet ne de hayır bizim için doğru seçim değil bu referandum ülkenin en kötü senaryoları yaşamasına kapı aralayacak. Umarım öyle olmaz.

Çok teşekkür ederim tekrar bu mükemmel sohbetimiz için.

Like what you read? Give Mehmet Çay a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.