KİME NEDEN AŞIK OLUNUR, AŞK ASLINDA NEDİR?
Aslı Ayyıldız
803

Ne mutlu aşık olana,

Schopenhauer’un bu kitabı, bundan 13 yıl önce bir aşkın içinde kıvranırken, bulunduğum yıkımı anlamak için bir arayış içerisindeyken elime geçirip okumuş olduğum hoş bir kitaptı.,

hatırımda kalan bir cümlesi, “gençlikten yoksun bir güzelliktense, güzellikten yoksun bir gençlik tercih edilir.”

Libidinal bir enerjiyle, idenin dürtüleri sonucu, türün devamını sağlamak için bilinç dışı refleks olarak tanımlıyordu aşkı, Freudyen bir bakışacısı ile benzerlik arz ediyordu.

Tespitler son derece değerli olmakla beraber, Schopenhauer’un temelde bahsettiği şey; kişinin karşı cinse olan tabi temayülünün ilkel sebebini açıklamak olmuş bana göre ..

Spinozanın Conatus teorisi gibi, insanın ilkel yaşamda kalma dürtüsüne benzer, en alt düzeyde türünü devam ettirme dürtüsü denebilir buna.

Bu makalede bahsedilen kitabın konusunun özü aslında aşk değil , cinsler arasında türün devamını mümkün kılan;- Platonun ifadesiyle- ‘Patos’; yani meyil’dir.

ama Aşk…

Uzun düşünce emeğinin sonucunda, kendi içine katlanmış bir bilinç ile geriye dönüp baktığımda, aşkı hiç de öyle bir dürtüsel tanımlamaya sığdıramamışımdır.

Aşka bilinç eşlik etmeyebilir ve tabi ki etmez , nitekim kontrol dışı bir olgudur, hele ki imkansız bir aşksa bu, içine çektiği zaman sizi umutsuz ve sonsuz bir boşluğa sürükler. İliklerinize kadar acı çekersiniz.

Bana göre Tanrısal bir duygudur aşk ve ilkel bir dürtünün bilinçsiz bir sonucu olamayacak kadar yüksek bir tecrübedir..

Cinsel sevgi midir? kuşkusuz aşk bir cinsel sevgidir.

Buna rağmen ilk hareket ettiricisi kesinlikle, türün devamı için en temel sevkedici şey olan fiziksel şartların beklentilere uygunluğuyla irtibatlı değildir.

Anlatılması oldukça zor bir konu.

Son söz olarak diyebilirim ki;

Aşk ancak resmedilir veya betimlenir ama asla tanımlanamaz, ne ki tanımlamak aynı zamanda sınırlamak demektir.

yaşayan bilir…

Like what you read? Give M.Fatih a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.