Delilik şüphesiz aptallıktan daha iyidir.Delilik var olmuş bir zekanın yok oluşudur. Aptallık ise var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir.

A. Einstein