Herkesin üç kişiIiği vardır; Ortaya çıkardığı , sahip oIduğu , sahip oIduğunu sandığı.

AIphonse Karr