26 Followers

Sign in

26 Followers

26 Followers

 • İrem Şen

  İrem Şen

  Öğrenciyim ve düşündüklerimi yazıyorum .

 • Muhsin Tokel

  Muhsin Tokel

  Her gün birşeyler öğrenmeye çalışın. Kendinizi geliştirin. Öğrenin ve öğretin bilgi paylaştıkça çoğalır. Hepinize selamlar sevgiler m_tokel@hotmail.com

 • Yatak Rehberi

  Yatak Rehberi

  Daha iyi ve sağlıklı bir uyku için en son ipuçları, araştırmalar, yatak incelemeleri ve fiyat karşılaştırmaları YatakRehberi.com’da!

 • Serkan Sengonul

  Serkan Sengonul

  Big Data Engineer. Hadoop, Apache Spark, Apache Nifi ,Hive, Pig, Hortonworks, Java, Python serkan.sengonul@hepsiburada.com sengonulserkan@gmail.com

 • Girişimci Kafası

  Girişimci Kafası

  Girişimciler ve girişimci olmak isteyenlerin kafa yapısı. https://girisimcikafasi.com/

 • Sesduysunlar

  Sesduysunlar

 • Umut Gökbayrak

  Umut Gökbayrak

  I turn ideas into software products . http://umutgokbayrak.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store