Collection #6: VÁY THÊU “THÁNG HAI”

“Tháng Hai” — “Tương tư hoa đào” 🌸 Tết sắp đến” — ba chữ thôi mà khiến ai cũng chộn rộn xao xuyến. Là bởi vì, hương vị của Tết được gom góp từ những gì tinh túy nhất của 12 tháng dài đằng đẵng. Để đến Tết, nỗi nhớ thương năm cũ, nhớ thương những vẻ đẹp đã qua khiến người ta xúc động lắm. 🌸 Nàng thơ của MeiMei — những thiếu nữ Hà Nội, cũng vì thế, mà muốn tấm áo mình mặc gói được một ít hương vị của những tháng đã qua. Để có thể mang những nét đẹp nhất của năm cũ bước sang năm mới. 🌸 Album này mượn cái tên rất thơ từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Vũ Bằng, gửi đến các nàng, mong rằng đem lại một chút vẻ đẹp xưa, những vẻ đẹp của Hà Nội khi bước vào Tết. Nền nã, thanh lịch mà cũng rất đỗi mộng mơ. 🌸

🍃 Trong chiếc váy xinh xắn phối tay voan organza bồng bềnh, điểm xuyết những bông hoa đào thêu tỉ mỉ, những nàng thơ MeiMei xuống phố chợt đem theo bao nhiêu là xao xuyến, nỗi nhớ thương mà nhà văn Vũ Bằng từng gọi — “tương tư hoa đào”. Trong chiếc váy xinh xắn phối tay voan organza bồng bềnh, điểm xuyết những bông hoa đào thêu tỉ mỉ, những nàng thơ MeiMei xuống phố chợt đem theo bao nhiêu là xao xuyến, nỗi nhớ thương mà nhà văn Vũ Bằng từng gọi — “tương tư hoa đào”.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.