Дуу хөгжим бол миний амьдрал.Бүхий л үед надтай хамт байж миний сэтгэлийг хөг аялгуу бүрээрээ татаж чаддаг нь үнэхээр сайхан.Хэрэв дэлхийд дуу хөгжим гэж байдаггүй байсан бол тэр чигээрээ уйтгарт автах байсан байх.Дуу хөгжим бол миний нөгөө бие л гэсэн үг тэрэнгүйгээр нэг өдрийг өнгөрөөж чадахгүй.Түүнийхээ эгшиг аялгууг мэдрээд тэнгэр ширтэж гүн бодолдоо автах хамгийн сайхан.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated 🌹MELENA🌹’s story.