Kaygılarımı Azaltan 7 Yaşam Tarzı Değişikliği
İbrahim Sarbay
99011

İbrahim Bey teşekkür ederim. Söz konusu olan yaşam, hemen hemen tüm çevremizi sarmış durumda. Bu rahatsızlıklara benzer bir çok sorunla hayatımı sürdürmeye çalışıyor olmamın yanı sıra ne yazık ki başarılı ve sürdürülebilir bir kaliteli yaşama sahip olamadım. Ancak her akşam ölüyor ve her gün yeniden doğuyor benim için hayat. Bu zamana kadar güllük gülistanlık bir hayat yaşamadığım için aslında şükrediyorum. Belkide her şeyi kaybettiğim de daha da kötü olabilirdi. Yaşamak gerçekten hakkını vererek yaşamak gerekir. Kim bilir bunun için belkide her zorlukta bir adım daha ileriye atmamız gerekiyordur. Umudumu ve hislerimi kaybettiğim çokça vaktim oluyor ne yazık ki ancak içimdeki o küçük kıvılcım hayatım boyunca sönmeyecek olan yaşama isteğimin bitmesine, izin vermeyecek. Sevgilerle

Like what you read? Give Melih ŞAHİN a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.