Trello’yu Eisenhower ile verimli bir şekilde nasıl kullanıyorum?
Buse Gedik
1411

Merhaba, bende Trello’ yu aktif olarak kullananlardan biriyim. Kendime göre kategori liste sistemi kullanıyorum. Şu an fark ettim ki Eisenhower matrisine benzer fakat ondan daha az etkiliymiş. Yazınızı okuduktan sonra bu yönteme göre özelleştirme yapacağım. Sağlıcakla kalın:)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.