Het nieuwe integreren

Zo, een week verder, veel beweging, veel geluid! Haarlemvalley profileerde zich de afgelopen week twee keer, eerst met startups mikken op investeerders met durf en daarna help asielzoekers een bedrijfje opstarten in het Haarlems Dagblad.

Vooral het tweede vind ik bijzonder interessant, via Lech hoorde ik al dat Neelie en Ollengra op bezoek waren in Tel Aviv. Ook deze week communiceerde zij dat asielzoekers hoog opgeleid zijn en waarschijnlijk de startups van de toekomst kunnen maken in ons eigen land. Tenslotte zijn zowel Tesla als Apple geïnspireerd en opgezet door migranten. Een groot deel van de community in Israel zijn Russische migranten die met zoveel waren dat de regering incubators op zette.

De volgende stappen om Nederland naar een hogere plaats in ranking te krijgen, wat betreft place to be in Europe, zijn:

1. Een pilot programma zoals Stichting Haarlemvalley Koepel, waar nieuwkomers wel de mogelijkheid krijgen om direct aan hun eigen toekomst te beginnen, check

2. Een aantal politici die dit idee dragen, check

3. Politieke druk naar het COA om direct te beginnen met het nieuwe integreren

Wat houd het nieuwe integreren dan in?

We hebben in het verleden te vaak, onze rug toegekeerd naar de nieuwkomers, hierdoor integreren zij in de Nederlandse maatschappij door andere (oud) nieuwkomers die de weg in dit land al beter kennen. Dit werkt maar even, er is maar een lange termijn oplossing, direct aan het werk en van ze verwachten dat ze participeren in onze maatschappij.

Vooral het werkwoord participeren is een toverwoord, met de recente bezuinigingen moest ook het COA het met minder doen. Er is nu minder begeleiding dan vroeger en dat terwijl we met de vrij recente integratie discussie allang tot de conclusie zijn gekomen dat begeleiding en mensen snel betrekken in de maatschappij een betere oplossing is dan nieuwkomers alleen maar bed, bad en brood te bieden. De manier waarop we de nieuwkomers benaderen moet dus echt gaan veranderen.

Het idee dat je in een land aankomt en niet mag werken maar wel verplicht ben om belastingaangifte te doen is natuurlijk een zware dobber voor de nieuwkomers. Je laat ze met de huidige systeem weinig keus om direct buiten de regelgeving te beginnen. Vanuit de Stichting Haarlemvalley Koepel bieden we een oplossing.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.