Corkscrew press-up là bài tập hít đất đồng thời xoay người luân phiên sang 2 bên. Bài tập này tốt cho cả phần cạnh ngực và cơ liên sườn.

Con Gái Có Nên Tập Corkscrew press-up Không?

Giống như tất cả các bài tập hít đất khác, Corkscrew press-up khó tập với các chị em. Đây là bài tập nâng cao của Push-up bình thường. Các chị em đọc bài viết này trước khi tập Corkscrew press-up : tập ngực hiệu quả tại nhà cho nữ.

Các bạn có thể xem thêm tất cả các bài hít đất (Push-Up):


Video Corkscrew press-up — tập ngực xoay người luân phiên.


1. Tổng Quát bài Corkscrew press-up — tập ngực hiệu quả cho nam tại nhà.

Corkscrew press-up là: 1 bài tập cường độ cao thay đổi vị trí xoay thân người liên tục tác dụng làm săn chắc, phát triển cơ ngực. Bạn có thể xếp Corkscrew press-up làm bài tập chính trong buổi tập ngực .

– Các nhóm cơ tham gia chủ yếu vào bài tập: Toàn bộ cơ ngực (Chest hoặc PECS) đặc biệt là phân cạnh ngực, cơ tay sau (Triceps), cơ vai (Shoulders), cơ liên sườn, cơ bụng.

2. Kỹ Thuật Corkscrew press-up — Kỹ thuật hít đất xoay người.

– Tư thế chuẩn bị :

  • Hai tay chống thẳng xuống đất, khoảng các 2 tay bằng vai, ngực ưỡn, vai đưa về sau xuống dưới. Chống thẳng tay xuống đất. Thân người thẳng, bụng gồng, lưng gồng cứng. Chân cong nhưng vẫn gồng cứng, sao cho đẩy mông lên cao tạo với thân trên thành được thẳng. nửa trên bàn chân tiếp xúc xuống đất. Đây là tư thế chuẩn bị tập của bài Corkscrew press-up .

– Thực hiện :

  • Tại vị trí bắt đầu xuống hít vào, gồng cơ ngực tạo lực kháng không để cơ thể rơi tự do. Lúc xuống đồng thời xoay toàn bộ cơ thể (bao gồm tất cả các phần trừ tay ) về một phía. Cho đến khi vai gần chạm xuống đất thì đẩy lên thở ra. Vậy là được 1/2 rep của Corkscrew press-up. Tiếp tục lặp lại một lần nữa như vậy với bên còn lại để hoàn thiện 1 rep Corkscrew press-up.
  • Tips phần chân để hẹp hơn so với các bài Push-up bình thường. Gồng chặt cơ liên sườn và cơ bụng để giữ cố định phần thân giữa cơ thể.

3. Khi Nào Tập Corkscrew press-up .

Corkscrew press-up thì ai cũng có thể tập được, tập ở mọi nơi mọi lúc đề được. Bài tập này không đòi hỏi dụng cụ và không gian gì quá lớn cả do đó, các bạn không có thời gian tập tại phòng có thể sử dụng bài tập này để tay thế các bài tập ngực.

Menu về ngực: Tất cả kiến thức,cách tập ngực, các bài tập ngực: http://hungnguyentrong.com/tap-nguc.

Nguồn: http://hungnguyentrong.com/corkscrew-press-hit-dat-xoay-nguoi.html

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.