Dynamic box press-up

Dynamic box press-up là bài tập hít đất với hộp, có tác dụng cho việc khắc phục lệch cơ ngực.

Con Gái Có Nên Tập Dynamic box press-up Không?

Giống như tất cả các bài tập hít đất khác, Dynamic box press-up khó tập với các chị em. Đây là bài tập nâng cao của Push-up bình thường. Các chị em đọc bài viết này trước khi tập Dynamic box press-up : tập ngực hiệu quả tại nhà cho nữ.

Các bạn có thể xem thêm tất cả các bài hít đất (Push-Up):


Video Dynamic box press-up .


1. Tổng Quát bài Dynamic box press-up.

Dynamic box press-up là: 1 bài tập khắc phục lệch cơ ngực tác dụng lớn vào phần tay sau .

– Các nhóm cơ tham gia chủ yếu vào bài tập: Chủ yếu là phần cơ ngực (Chest hoặc PECS) cơ tay sau (Triceps).

2. Kỹ Thuật Dynamic box press-up — Kỹ thuật hít đất kiểu bắn cung.

– Tư thế chuẩn bị :

  • Hai tay chống thẳng xuống đất, khoảng cách 2 tay nhỏ hơn vai chống lên box , 2 lòng bàn tay thẳng ra bên ngoài 1 một góc 15 độ, ngực ưỡn, vai đưa về sau xuống dưới. Chống thẳng tay xuống đất.
  • Hai chân duỗi thẳng giống như các bìa Push-up khác rộng gấp 2 lần vai. Thân trên và thân dưới tạo thành một đường thẳng. Đây là tư thế chuẩn bị tập của bài Dynamic box press-up .

– Thực hiện :

  • Tại vị trí bắt đầu xuống hít vào, gồng cơ ngực tạo lực kháng không để cơ thể rơi có kiểm soát. Hạ thấp hông xuống giữ cho chân thẳng cùng lúc đó co tay tại rồi đẩy người sang một bên. Ngực gần chạm xuống đất, mặt luôn nhìn về phía trước tiếp tục đẩy thẳng tay lên cao, thân người vẫn là một đường thẳng. Như thế là được 1/2 rep của Dynamic box press-up.
  • Tiếp tục dùng ngực và tay sau đẩy người về vị trí 2 tay chống thẳng tại vị trí ban đầu rồi thực hiện với bên còn lại. Khi thực hiện xong là hoàn thiện 1 rep Dynamic box press-up.
  • Phần cạnh ngực được tác dụng nhiều nhất trong bài tập này. Phần cơ vai trước và cơ tay trước, cơ bụng được tác dụng nhiều trong bài tập này. Lưu ý là luôn luôn gồng cơ ngực trong lúc xuống và lên của động tác.

3. Khi Nào Tập Dynamic box press-up .

Dynamic box press-up thì ai cũng có thể tập được, tập ở mọi nơi mọi lúc đề được. Bài tập này không đòi hỏi dụng cụ và không gian gì quá lớn cả do đó, các bạn không có thời gian tập tại phòng có thể sử dụng bài tập này để tay thế các bài tập ngực.

Nguồn: http://hungnguyentrong.com/dynamic-box-press.html

Like what you read? Give hungnguyentrong.com a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.