Phát hiện ra định nghĩa Macro dễ hiểu nh

Macro trong gym là các thành phần dinh dưỡng của một loại đồ ăn, thường sẽ tính 3 chỉ số là: Protein(đạm), Carbohydrate (tinh bột) và Fat(béo) cộng thêm Fiber (chất xơ).

Khi đi ra ngoài mua một món đồ có nhãn ghi rõ thành phần dinh dưỡng cho phép đo lường và tính toán số pro, carb, fat nạp vào cơ thể thì đó gọi là Macro.

macro trong gym là gì?

Tại sao lại phải tính Macro?

  • Kiểm soát được bạn đang ăn cái gì, đang ăn bao nhiêu pro, carb, fat. Lượng pro, carb, fat đó chiếm bao nhiêu phần năng lượng của cơ thể.
  • Tạo lập đượcmột thực đơn dài hạn phù hợp với mục đích của bạn.
  • Xác định rõ được tiến trình thay đổi của cơ thể khi áp dụng một chế độ ăn kiêng nào đó.

VD: Mục tiêu 1 ngày cần 2850 calories để tăng cân với Macro là: 150 g Protein, 260 g Carbonhydrates, 75 g Fat.

Bạn ra ngoài tiệm mua 100g trứng vịt về ăn: Macro của 100g trứng vịt là: 13g Pro, 1g Carb, 14.2 (g) Fat.

Vậy Macro còn lại của bạn là : 137g Pro, 259g Carb, 60.8g Fat.

Khi đọc xong ví dụ này bạn có thể không hiểu số 2850 calories tính như thế nào và phần macro tính ra sao? cách tìm kiếm macro trong 100 g trứng vịt ở đâu ra?

  • Để tìm hiểu về số 2850 calories bạn hãy đọc 2 bài viết về BMR là gì tính TDEE .
  • Tính Macro 1 ngày ra sao thì bạn hãy tìm hiểu về Flexible Diet.
  • Tìm kiếm macro trong 100g trứng vịt mình sẽ viết ở dưới.

Nhiều bạn hỏi chế độ ăn macro là gì? thì không có chế độ ăn nào là macro cả. Macro chỉ được sử dụng trong một chế độ ăn kiêng nào đó thôi.

Lợi ích của tính Macro là gì?

  • Giúp bạn tính chính xác mình đang ăn gì. Trong đồ ăn đó có chứa những gì.
  • 3 chỉ số quan trọng nhất trong việc tìm kiếm mục tiêu.

Cách tính Macro?

Để tính Macro trong gym bạn tìm hiểu thêm về Flexible Diet.

Track Macro là gì?

Track Macro là: Tìm kiếm thành phần dinh dưỡng từ các loại thức ăn dựa trên thực đơn đã lên sẵn.

Để track Macro bạn có thể click vào phần công cụ chọn Track Marco thực phẩm hoặc click vào đây Track Macro

Track macros đơn giản với hunguyentrong.com

Nguồn: http://hungnguyentrong.com/macro-trong-gym.html

Like what you read? Give hungnguyentrong.com a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.