Florür ile Epifiz bezine ne derece zarar verilebilir, bunu öğrendiğimde Florürsüz diş macunu aramaya başladım. Hem kendim hem ailem için yapabileceğim doğru bir hareketle tam da bize uygun bir diş macunu buldum.

  • Ağız kokusunu önlüyor.
  • Ağızda ağır bir tat bırakmıyor.
  • Minicik bir macun sıkımı yeterli oluyor.
  • Fiyatı uygun.

Piyasada farklı florürsüz diş macunları bulabilirsiniz. Ama edindiğim bilgilere göre bu ürün çok daha rahat kullanılabiliyor. Özellikle tadı açısından. Çocuklarıma da asla florür içeren diş macunu kullanmayacağım. Bundan sonra biz de kullanmayacağız.

Kısaca sebeplerinden bahsetmek istiyorum.

Epifiz bezi, üçüncü gözümüz olarak tanımlanır. İnsanın manevi dünyasını etkiler. 1990ların sonlarında, Jennifer Luke adlı bir bilim adamı, sodyum floridin epifiz üzerindeki etkileri konusunda ilk çalışmaları başlatmıştır. Luke,beynin orta yerinde bulunan epifiz bezinin, florid için bir hedef olduğunu bildirdi.Epifiz bezi,bedendeki kemikler de dahil diğer fiziksel maddelerden daha fazla floridi absorbe etmekte, emmekteydi. Dolayısıyla diş macunlarındaki florür, epifiz bezinin çalışmasını olumsuz yönde etkiliyor.

Ürünü eczanelerde ve internette bulabilirsiniz.

Like what you read? Give Meltem Narlı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.