Düşünmek Bulaşıcıdır
Alper Şimşek
242

Düşünme hakkında söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Sonuçta bilim dilinde bile bizi hayvanlardan ayıran özellik düşünmemiz(düşünen hayvan=insan) ancak tabii ki bu düşünme sizin tarif ettiğiniz gibi boş değil dolu olmalı. Hayal kurmak konusunda insanın ufkunun genişliği yönünden imkansıza ulaşmayi düşlemesi yine fevkalade ancak hayal ve gerçekliğin sınırını bilmek ve hayal olana kendini fazla kaptırmamak gerektiğine inanıyorum. Yani sadece hayal kurmak bizi tatmin etmemeli. Hayalini kurduğumuz şeye ulaşma azmimizi arttırmalı bence. Çok güzel bir yazı bu arada parmaklarınıza sağlık.

Like what you read? Give Mehmet Saltan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.