Hef de inkoopafdeling op!

Inkoop wordt door organisaties die niet afhankelijk zijn van kritische klanten vrijwel altijd als ‘lastig’ gezien. Inkoop is een ander woord voor gedoe, gezeur, bureaucratie en vertraging.

De vraag is waarom de inkoopafdelingen niet gewoon opgeheven kunnen worden.

Hoe kan het anders?

Juli 2017. Een externe adviseur deed vele jaren zijn best om een opleidingsinstituut te helpen. De directie van het instituut was bijzonder in zijn sas met de adviseur. Jaar na jaar deed hij ‘klusjes’ en dronk hij draagvlakkoffie. Natuurlijk was de adviseur kundig, aardig en vooral erg senior. Een graag geziene coach en vraagbaak. Tot een oplettende bonenteller constateerde dat de rekeningen van de held wel heel erg gepeperd waren. Die lastige vent veroorzaakte reuring. Het instituut kwam in het nieuws.

Hoe zou die directeur gekeken hebben? En hebben ze op de afdeling inkoop lopen gnuiven?

Inkopen kan iedereen, en iedereen doet dat ook gewoon. Bij de supermarkt, de autodealer, op de gezellige Franse markt, op Marktplaats, we kopen wat af met elkaar. Het enige verschil tussen inkopen en inkopen voor de zaak is de portemonnee waarmee gewinkeld wordt. Betaal je het zelf, of spendeer je het geld van een ander, van het bedrijf waarvoor je werkt?

Bij gevolg is het van belang te weten dat je je eigen geld zelf mag uitgeven. Het geld van een ander, of van je organisatie, mag je alleen uitgeven als je daarvoor toestemming hebt. Mandaat noemen we dat. En daar gaat het vaak mis. Mensen zonder mandaat gaan graaien en snaaien. Dat druist in tegen de afspraken en goede zeden van onze netjes aangeharkte poldercratie. Dat mag niet. Foei.

Organisaties die afhankelijk zijn van kritische klanten zullen het graaien en snaaien niet overleven. Klanten lopen weg omdat zij ontevreden zijn, elders goedkoper uit zijn of sneller geholpen worden. Voor jou een ander. Maar bij organisaties die niet afhankelijk zijn van kritische klanten kan het graaien en snaaien uitgroeien tot een cultuur. Denk daarbij aan overheden, banken, zorg- en onderwijsinstituten en semi-overheden. Als lapmiddel doen die organisaties aan ‘inkoop’, en tuigen ze een afdeling op die ervoor moet zorgen dat het graaien en snaaien in goede banen wordt geleid. Een afdeling die dweilt terwijl de rest van de organisatie steeds weer kranen open draait. Regels, procedures, afspraken en contracten zorgen voor gestold wantrouwen, en reguleren in het beste geval het graaien en snaaien.

Inderdaad, uit het nieuws komt geen best beeld van de overheid naar voren. Niet best voor het imago. Falende IT-projecten, vallende bruggen, graaiende adviseurs, bonnetjes die opeens zoek zijn. Niet fraai. Dus worden meer regels gemaakt en inkoopafdelingen versterkt.

De overheid zou beter kunnen weten. Nog meer regels en procedures gaan er niet voor zorgen dat doelstellingen behaald worden. Sommige overheden experimenteren daarom met minder regels. Proberen iets met belonen in plaats van van straffen. Bij kinderen en dieren is wetenschappelijk aangetoond dat belonen de motivatie om te veranderen sterker en positiever beïnvloedt dan straffen. In Polderland is het opgeheven vingertje al lang een krachteloos gebaar. En u mag zelf bepalen welk vingertje schrijver dezes bedoeld…

Hoe kan het anders?

Zet slimmeriken in die je helpen om door je eigen beperkingen heen te breken. Bepaal samen wat je nodig hebt om succesvol te zijn, om klanten, burgers en ministers blij te maken. Zorg er samen voor dat je je processen kent en beheerst, dat je een aantrekkelijke visie hebt waar je zelf iedere dag weer energie van krijgt. Laat die slimmeriken je adviseren en uitdagen, en doe daar vervolgens iets mee. Maak of koop zelf alles wat je nodig hebt voor succes. Luister goed naar de slimmeriken en volg hun adviezen op. Wees niet bang.

Hef die inkoopafdelingen op en beloon gemandateerde medewerkers voor goede resultaten.

Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker. Zonder kleine lettertjes.

©2017 Menno Karres