Mentor olmak kariyerinizi nasıl hızlandırır?

Başkasına mentorluk etmek bir insana verebileceğiniz en değerli hediyelerden biri. Şüphesiz ki birinin hayatına dokunmak ve ona farklı bir yol açmak inanılmaz bir sosyal tatmin kaynağı. Ama mentorluk sadece bu gönüllü yardımdan ve sosyal tatminden mi ibaret? Yoksa aslında bu deneyimden mentorlerin de önüne açılan yeni yollar mi var?

Şöyle bir literatür taraması yaptığımızda karşımıza çıkan istatistikler mentor olmanın tam bir kariyer hızlandırıcı olduğunu işaret ediyor. Araştırmalar gösteriyorki mentorluk yapmış kişiler;

  • iş hayatlarında 5 kat daha sık terfi alıyorlar.
  • %20 daha fazla kazanç elde ediyorlar.

Bu hızlandırıcı etkinin sebepleri cok açık. Mentorluk yapan kişiler mentilerinin sorunlarından, deneyimlerinden ve öğretilerinden beslenip kısa zamanda daha donanımlı hale geliyorlar. İnsan ilişkileri gelişiyor, sorun çözme kabiliyetleri artıyor ve farklı kişilerden edindikleri bilgilerle daha zengin bir birikimine sahip oluyorlar.

Bu bilgiyi teyit etmek icin şöyle bir düşünelim. Örneğin hiç mentorluk yapmamış biri ile 5 üniversite öğrencisine mentorluk yapmış biri arasındaki bilgi ve beceri düzeyi, liderlik becerisi ya da problem çözme kabiliyetleri aynı olabilir mi?

Elbette 5 ayrı kişiyi dinlemiş, yol göstermiş, sorular sormuş ve yönlendirmiş bir birey ile bunu hiç yapmamış bir çalışanın sosyal kabiliyetleri çok farklı noktalarda olacaktır. İnsan ilişkileri ve problem çözme yetenekleri gibi sosyal beceriler mentor rolü üstlenmekle gelişecek ve bireyi bir üst noktaya taşıyacaktır.

Dolayısıyla mentor olmak aslında genç profesyoneller için eşsiz bir kariyer ve kişisel gelişim fırsatı yaratmakta. Peki bunu nasıl yapacağım diyorsanız, Mentorink tam size göre.

Mentorink, sunduğu araçlar sayesinde, mentor olmak isteyen genç profesyonelleri ve menti olmak isteyen üniversite öğrencilerini buluşturuyor. Yenilikçi bir mentorluk deneyimi yaşatma hayali ile yola çıkan bu platform, birilerinin dünyasını değiştirmek isteyen yeni üyeleriyle her gün daha da büyüyor.

Siz de yeni nesil mentorluk serüveninizi başlatmak için hemen tıklayın! www.mentorink.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.