1943 AĞUSTOS - SKORZENY VE MUSSOLİNİ

Eiche Harekâtı sırasında kurtardığı Benito Mussolini ile (Hotel Campo Imperatore, Gran Sasso, 12 Eylül 1943)

Kısa ve öz bir yazı olsun, hap niyetine. Başlayalım..

Bu ayın başında Himmler önceden haber vermeden ‘’Wolfschanze’’ye geldi. Günsche’den, geldiğini derhal Hitler’e bildirmesini istedi. Hitler onu vakit kaybetmeden kabul etti. Himmler, ‘’Führer’im, Duçe yaşıyor!’’ dedi.

Mussolini hâlâ yaşıyorsa, çoktan İngiliz gizli servisi tarafından İngiltere’ye götürülmüş olacağını söyledi. Himmler’in yanında bir Abruzzi haritası vardı; bu haritaya işaret ederek, ‘’Führer’im, Duçe’nin bu dağlardaki ücra bir evde gözaltında tutulduğunu kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde ortaya çıkarttık.’’ dedi. Malumunuzdur, Mussolini yeni İtalyan hükümeti tarafından Abruzzi’deki Gran Sasso Dağı’nda bir otelde gözaltında tutuluyordu.

Hitler, odanın içinde heyecanla volta atarken, bir yandan da yanağındaki bir yarayı kaşıyordu. Günsche, Keitel ve Jodl’un çağrılması emrini verdi. Onlar ve Himmler, Hitler’e, bu iş için uygun bir adamı, delifişek birini tanıdığını söyledi. Hitler bu adamı görmek istedi.

Aynı akşam Himmler, ‘’Wolfschanze’’den otomobille yaklaşık 45 dakika uzaklıkta bulunan, Angerburg’daki karargâha yeniden dönmüştü. Yanında iri yarı, geniş omuzlu bir SS subayını getirmişti: adamın yanağını bir kılıç yarası süslüyordu. Üniforma ceketinin sağ kolunda gümüş sırmalarla ‘’SD’’ harfleri işlenmişti. Bu adam Skorzeny’ydi; daha ilhaktan önce Nazi ajanı olarak çalışmış ve Avusturya’da siyasi cinayetler örgütlemiş bir Avusturyalıydı. Skorzeny, Hitler’de iyi bir izlenim bıraktı. Hitler Jodl’a, Mussolini’yi kurtarma planının uygulanmasında Skorzeny’yi destekleme emrini verdi. Jodl, İtalya’daki paraşütçü birliklerinin başkomutanı General Student’e, gerekli paraşüt komandolarını Skorzeny’ye ‘’Hemen uçakla İtalya’ya gidin! Durumu yerinde inceleyin. Nasıl doğru buluyorsanız öyle davranın.’’ dedi.

1943 Ağustos’unun ikinci yarısında, daha önce Himmler’in karargâhtaki irtibat subayı olan ve Mussolini’nin azledilmesinden sonra İtalya’daki en üst düzey SS ve polis şefi olarak atanan Wolff, Skorzeny’nin girişiminin başarıyla sonuçlandığını bildirdi(Mussolini’nin kurtarılması operasyonu 12.09.1943'te gerçekleşti).

Mussolini, General Student’in paraşüt komandoları tarafından kurtarılmıştı; komandolar nakliye planörlerinden, Duçe’nin gözaltında tutulduğu evin yakınlarına atlamışlardı. Skorzeny, Mussolini’yi Fieseler-Storch tipi küçük bir uçakla almıştı. Bilmeyenler için, Fieseler-Storch; Fieseler 156 tipi, Almanların kısa mesafe iniş ve kalkış uçağı, özellikle irtibat ve yakın keşif uçağı olarak kullanılmıştır. Uçağın kalkış için yeterli mesafesi sadece 65 metreydi, inişte ise uçağın durdurulabilmesi için 20 metre yeterliydi.

Hitler özel pilotu Baur’u hemen Führer’in Condor uçağıyla Mussolini’nin İtalya’da kaldığı yere gönderdi. Baur, Duçe’yi Hitler’in karargâhına sağ saşim getirdi. Hitler onu Rastenburg’daki havaalanında bekliyordu. Mussolini uçaktan indiğinde yorgun ve solgun görünüyordu. Hitler ise uçağın merdiveninin başında Mussolini’nin inmesini bekliyordu.

Bu arada Skorzeny ve Mussolini’nin oğlu da uçaktan inmişti. Hep birlikte karargâha gittiler. Karargâhta, Mussolini ve oğlu, Göring’in lüks döşeli sığınağına yerleştirildiler.

Skorzeny’ye ise, Mussolini’yi kurtardığı için, en büyük Alman nişanı olan Şövalye Haçı Nişanı verildi.

Eren Taştan

Kaynakça: NTV Yayınları, Hitler Kitabı.

Like what you read? Give Eren Taştan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.