Google Analytics genel olarak, sitenize kimler gelmiş, nerelere uğramış, hangi sayfadan hangi sayfaya girmişler, en çok hangi sayfadan ayrılmışlar, en çok hangi sayfadan giriş yapmışlar, hangi bağlantıları takip ederek sitenize gelmişler, memleket neresi (hangi lokasyondan sitenize bağlanıyorlar), sitenizde ne kadar vakit geçiriyorlar, sitenizin en çok görülen sayfaları hangileri, kullanıcı hangi tarayıcıyı kullanıyor, ziyaretçiniz bir Google araması ile geldiyse hangi anahtar kelimelerin izini sürerek sizi bulduğu gibi sorularınızın cevabını size verebilecek donanımda, son derece gelişmiş istatistik bilgilerine sahip bir Google servisidir.

Ayrıca Google Analytics ve AdWords hesaplarımızı birbirine bağlayarak AdWords kampanyalarımızın performanslarını analiz etme imkanını bize vermektedir. Genel olarak Analytics bize bazı hedefler belirlememizi ve ziyaretçi davranışları sonucunda bu hedeflerin gerçekleşme oranlarını ölçümleyebilmemize imkân sağlar.

Anahtar Kelime : “Dönüşüm”

Bu ölçümler “dönüşüm” olarak ifade edilir. (Bu hedefler genellikle, ödeme işlemlerinin tamamlanması, e-posta bültenine kaydolunması vb. gibi belirlenir). Tanımlanan hedef dönüşüm hunileri ile belirlenen hedeflerin ifade etiği dönüşümü sağlayabilmek için ziyaretçilerin tamamlaması gereken adımlar belirlenir ve bu sayede ziyaretçilerin müşteriye dönüşmesi önünde engel olan noktaların tespiti yapılabilir.

Kullanımı ücretsizdir. (En azından şimdilik).

Analytics in bize sunduğu verilerden yola çıkarak bilmemiz gereken bazı temel kavramlara değinmekte fayda…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store