Ĉu Ipernity plu daŭros?

Mi dubas kaj proponas daŭrigi en Google+

Tamen mi deziras atentigi pri la projekto de Raffaele Del Re:

Komence de Decembro 2016 la estraro de Ipernity anoncis, ke antaŭ la fino de Januaro 2017 Ipernity fermiĝos (aŭ almenaŭ komencos fermiĝi).

Pluraj uzantoj de Ipernity, ĉefe fotistoj, klopodis trovi manieron por plu daŭrigi tiun retejon. La diskutado okazis ĉefe en la angla en la grupo: www.ipernity.com/group/2260604.

Multaj homoj aldonis komentojn kaj proponojn. Fine la estraro de Ipernity (la “teamo”) montris intereson pri la ideoj kaj malfruigis la daton de la (espereble ne okazonta) fino de Ipernity ĝis la fino de Februaro. Vidu la informon tie:
www.ipernity.com/blog/team/4646844

Ĉu esperantistoj volas partopreni la debaton? Ĉu ili havas ideojn aŭ proponojn? Tiu ĉi estas la taŭga momento! Se vi aniĝas kaj en Ipernity kaj en la grupo demandoj kaj respondoj, vi povas partopreni en la fadeno www.ipernity.com/group/37673/discuss/185880.

Ne pretervidu la maklerejon

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.