Psychische problemen bij jongeren door stress

©flickr.com

Studies, hobby’s, een liefje, de tijd van studenten is kostbaar. Wat ze doen, moeten ze goed doen: welkom in de prestatiemaatschappij. Falen in wat ze doen is geen optie. Het brengt ongeziene stress met zich mee, met burn-outs en depressies als dieptepunt. ‘Af en toe stress is niet erg, maar het is belangrijk om een recuperatiefase te hebben’, zegt Rebecca Léonard, studentenpsycholoog aan de VUB.

1 op 5 jongeren heeft psychische problemen, een van de grote boosdoeners is stress. Rebecca Léonard is studentenpsycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). ‘Wij hebben een stressonderzoek gedaan bij de eerstejaarsstudenten. Er zijn verschillende oorzaken voor stress. De thuissituatie, de verwachtingen naar de studie toe, persoonseigenschappen, de financiële –en sociale situatie (weinig vrienden, geen lief), op kot gaan en de onderwijscontext (grote hoeveelheid leerstof, manier waarop de lessen worden gegeven, deadlines,…)’.

Stress kan op verschillende manieren de kop opsteken bij de jongeren. ‘Er zijn zowel fysieke als emotionele uitingen van stress. Oververmoeidheid, slaapproblemen, heel emotioneel zijn, niet meer kunnen relativeren’, vertelt Léonard. Maar het kan ook verder gaan dan slaapproblemen en een emotionele bui. ‘Een burn-out wordt vaak alleen in het werkveld vastgesteld terwijl ook studenten hiermee te kampen kunnen krijgen. Wanneer een burn-out niet wordt behandeld, kan deze evolueren naar een depressie’.

Energie ontnemen

Omdat stress alomtegenwoordig is bij studenten, zetten hogescholen en universiteiten hoog in op begeleiding. Tilly Volckaerts werkt bij hogeschool PXL in Hasselt, haar functie: studentenondersteuner. ‘Het gaat over alles wat energie kan ontnemen die normaal in de studie moet worden gestoken. Per jaar heb ik ongeveer 300 studenten die ik begeleid. Bij al die studenten is stress aanwezig’.

‘Studentenbegeleiding is erg uitgebreid in de afgelopen jaren. Sinds 2008 ben ik op de school en we hebben de studentenbegeleiding sindsdien kunnen verbeteren. Ze kunnen ook in het weekend bij mij terecht. Als we verder in de tijd gaan, zo’n twintig jaar geleden, dan bestond die begeleiding niet. Studenten moeten niet gepamperd worden maar er moet wel iemand op school zijn die hen ondersteunt bij een probleem. De maatschappij is veel complexer geworden dus is het belangrijk dat ze ondersteund moeten kunnen worden’, vertelt Volckaerts.

Wie dacht dat het voornamelijk meisjes zijn die aan stress lijden, heeft het mis. ‘Het ligt ongeveer in evenwicht. Meisjes zetten wel sneller de stap, ze praten sneller over hun problemen omdat ze het fijner vinden om daarover te praten. Jongens komen niet zo vaak om gewoon hun hart te luchten, als ze op bezoek komen, hebben ze meteen de verwachting dat ze een oplossing krijgen. Jongens wachten ook vaker langer om hulp te zoeken, omdat ze zoiets hebben van: wat gaat die voor mij kunnen doen, en gaat praten wel helpen’?

Maar hoe helpt Volckaerts de studenten precies? ‘Ik ben een coach, ik ga kijken, wat blokkeert nu? En hoe kunnen we in kleine stapjes vooruitang boeken. Ik ga eerst kijken hoe de student in elkaar zit en dan geef ik tips. Ik stem mijn begeleiding af op de student, ik kijk wat die nodig heeft en bied een handvat aan. Wanneer ik voel dat de problematiek verder gaat dat in kan bieden, dan stuur ik ze door naar het CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, nvdr.) Het kan ook zijn dat ik in het werkveld zelf zoek naar iemand die kan verder helpen. Voor mij draait het erom dat ik de persoon kan vooruit helpen’, besluit Volckaerts.

Moeten we dan een leven zonder stress proberen leiden? ‘Af en toe stress is niet erg, maar het is belangrijk om een recuperatiefase te hebben. Stress vermijden is niet nodig maar je moet wel altijd kunnen bekomen’, aldus studentenpsycholoog Rebecca Léonard.

Like what you read? Give Merlijn Kinnaert a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.