Yanal Düşünme (Lateral Thinking) Teorisi Nedir?

Kritik ve özgün düşünme yöntemi olan yanal düşünme Fransız bilim adamı Edward De Bono tarafından 1967 yılında bulunmuştur. En büyük düşmanı ezberci eğitim sistemi olan bu düşünce yöntemi, ezberci eğitim ile gittikçe körelmektedir. Yanal düşünme açık seçik bilineni çöpe atar ve geleneksel düşünce tarzını geride bırakır. Yanal düşünme yöntemini öğrenen bireyler bulundukları topluluklarda diğer bireylere göre problem çözmede daha başarılı insanlar olurlar.

Sadece daha önce icat edilmemiş ürünlerin icat edilmesi ya da dile getirilmemiş düşüncelerin dile getirilmesi yenilik değildir. Yanal düşünme bir çukuru derinlemesine kazmakla aynı yerde duracağımızı söyleyen bir düşünme yöntemidir. İlerlemek istiyorsak çukuru enlemesine de kazmalıyız. Dolayısıyla yenilik için daha önce bulunmamış ya da açıklanmamış şeyleri bulmaktan ziyade yanal düşünme yöntemi kullanarak daha önce icat edilmiş nesneleri ya da açıklanmış düşünceleri geliştirerek te yenilik yapabiliriz. Bu bağlamda farklı zamanlarda icat edilen valiz ve tekerleğin bir araya getirilmesiyle yapılan tekerlekli valiz örneğindeki gibidir.

http://www.debonoconsulting.com/Lateral_Thinking.asphttp://www.kent.ac.uk/carreers/sk/lateral.htmhttp://smartmoves.question.edu.au/activities/lateral.html