“focus on the stones, not the gauntlet”

First of all, those who wonder what SEO is can click here before we go any deeper. SEO can be qualified with various titles such as SEO expert, analyst, executive, consultant, etc. I believe that the important thing here is putting the title on the firm ground rather than the title itself. And that’s where the stones on the gauntlet come in.

In this article, I will try to talk about what competencies an SEO-beginner should have to put the title on firm ground and what could benefit their careers.

I can say that this content is a bit more…


“elvidene değil, üzerindeki taşlara odaklanmak”

Öncelikle SEO nedir merak edenleri geçici olarak buraya alıyoruz. Sonrasında SEO uzmanı, analisti, yetkilisi, danışmanı vb. pek çok ek ile bu ünvanı nitelendirebiliriz. Burada önemli olan aslında ünvandan çok bence altını doldurmak. İşte burada eldivenin üzerindeki taşlar devreye giriyor.

Bu yazıda, edindiğim tecrübelere dayanarak ünvanın altını doldurmak için sıfırdan SEO’ya başlayan birisinin ne gibi yetkinliklere sahip olması ve kariyeri boyunca neler yaparsa faydalı olabileceğinden elimden geldiğince bahsedeceğim.

Bu içeriğim Jr. arkadaşlarıma ve bu sektöre yeni giriş yapan kişilere biraz daha fazla hitap ediyor diyebilirim, umarım herkes için faydalı olur.

Öncelikle kendimi kısaca tanıtayım. 2008'den bu yana SEO’nun sadece ne olduğunun…

T. Mert Azizoğlu

SEO Director / Computer Engineer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store