Bilinç gerçekten mevcut mu? — [Westworld 8. bölüm]

Westworld dizisinin 8. bölümünde Ford ve Bernard arasında geçen bir diyalog beni derin düşüncelere daldırdı. Sizinle de paylaşmak istedim. Spoiler içerir.

Ford: Gerçekte neler hissettiğini merak ediyorum. Ne de olsa şuan eşsiz bir mevkidesin. Makinelerin nasıl çalıştığını derinlemesine bilen bir programcı ve kendi gerçek doğasını bilen bir makine.

Bernard: Yapıldığım şeyi nasıl kodlandığımı anlıyorum. Fakat hissettiğim şeyleri anlamıyorum. Tecrübe ettiğim şeyler gerçek mi? Karım? Oğlumun kaybı?

Ford: Her ev sahibine bir geçmiş lazım Bernard. Bunu sen de biliyorsun. Benlik ev sahipleri için bir tür kurgudur. Kendimize anlattığımız bir hikayedir ve her hikayenin bir başlangıcı olmalıdır. Çektiğin hayali acı seni sahici yapıyor.

Bernard: Sahici ama canlı değil. Acı sadece zihinde var olur. Her zaman hayali bir şeydir. Öyleyse sizin acınız ile benim acım arasındaki fark, ikimizin arasındaki fark nedir?

Ford: İşte tam olarak bu soru Arnold’ı tüketip içini suçlulukla doldurarak sonunda onu delirtti. Cevap benim için daima aşikardır. Bizi harika yapan eşik capcanlı olduğumuz bükülme noktası değil, parçalarımızın bütünüdür. Bilinci belirtemeyiz çünkü bilinç mevcut değildir. İnsanlar dünyayı algılayıp tarzımızda özel bir şeyin varlığını sever ancak tıpkı ev sahipleri gibi biz de sıkı, sıkı olduğu kadar kapalı döngülerde yaşar nadiren tercihlerimizi sorgular genellikle bize söylenen bir sonraki hamleyi yapmak için hazır oluruz. Hayır, dostum. Hiçbir şeyi kaçırmıyorsun. Canını bununla sıkmak istemiyorum.

Diziyi çeviren Nehirin ve Irmak’a teşekkür etmeyi de unutmayalım.


Originally published at Mert Bulan.

Like what you read? Give Mert Bulan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.