Merhabalar yazıma öncelikle hoşgeldiniz. Şuanda hepimizi evlerimize tıkan Covid-19 dolayısıyla birçoğumuz uzaktan ders alıyor veya remote dediğimiz uzaktan çalışıyoruz. Bu süreçte çok fazla boş zamanımız da oluyor ve bence kendimizi geliştirmemiz için en güzel süreç. Bu yazımda sizlere; evde bu kadar çok boş zamanımız varken kendimize bir şeyler katabilmek için kullanabileceğimiz ücretsiz kursları ve kaynakları listeleyeceğim. Umarım bunların arasından işinize yaracak şeyler olur. O zaman başlayalım.

Kendimize Değer Katacak Ücretsiz Kurslar

Mert Can Sulupinar

Teknolojiyle vakit geçirmeyi ve öğrendiklerini paylaşmayı seven bir yazılım mühendisliği öğrencisinden fazlası :) •teknomain.commertcansulupinar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store