Bazı İnsanlar Bana Uygun Değil

Bazı insanlar birçoğumuza uygun olmayabilir. Onlarla vakit geçirmek istemeyebiliriz. Belki önyargılıyız, belki gerçekten yıldızımız barışmıyor. Bunlar çok cevabı olabilen sorular. Fakat bu insanlar ile bazen aynı ortamda bulunmak zorunda olduğumuz zamanlar da olabilir. Hatta ortak bir amacı beraber gerçekleştirmeye bile çalışıyor olabilirsiniz. Fakat bu sadece o zamanla sınırlı kalacaktır. Olması gereken de budur.

En basitinden bir örnek vermek gerekirse bir takım sporu yaptığınızı varsayalım. Mesela futbol. Aynı takımda oynadığınız, karakterini saha dışındakini hal ve hareketlerini hiç beğenmediğiniz bir arkadaşınız olabilir. Tamam tamam arkadaş bile demek istemyebilirsiniz belki. Fakat o 1 saat, 1,5 saat eğer aynı takımdaysanız ortak bir amaç için o durumdan keyif almayıda bilmeniz gerekir. Bunu yapmazsanız bu tarz durumlarla başa çıkmayı öğrenemeyeceğiniz gibi sizin dışınızdaki takım arkadaşlarınızı da kolayca etkileyebilirsiniz. Bu verdiğim örneği iş yaşamına da kolayca ugulayabilirsiniz. Bir firmanın amacı kar edip para kazanmak, başarılı olmaksa bu bir takım olarak beraberlik içinde olabilir. Tabiki birçok farklı karakteri aynı anda aynı organizasyonda aynı amaca yönelik yönetmekte çok mu çok önemli bir konu. Bu bir spor takımı için koç, teknik direktör olurken bir firma için müdür, CEO vb. olabilir. Amaç aynı önemli olan kaprisleri, farklılıkları bir kenara bırakıp saygıyı yitirmeden başarıyı beraber yakalamak. Hem kim bilir belki o yıldızınız barışmayan arkadaşınızı aslında az tanıyıp, ardındaki hikayeyi bilmediğinizden ona karşı önyargılı yaklaşmış olabilirsiniz.

Şuna inanıyorum ki her insan önyargısız bir yaklaşımı hakeder. Bu insanı siz tanıyın, konuşun ve değerlendirin. En yakın arkadaşınızın bile bu kişi hakkında yorum yapmasından etkilenmeyin. Yeni tabirle bu kişiye karşı şişmeyin, dolmayın başkalarının sözleriyle. Siz biraz tanımaya çalışın anlarsınız zaten.

Like what you read? Give Mert a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.