Hello everyone , I will give some examples about flutter http package.

Image for post
Image for post

First off all you must add http package to pubspec.yaml.

dependencies:
http: <latest_version>

Lets create our custom client !

Create mobile and pc client objet

After that create async function , give into url link paramater :

Import Packages Here ;


Image for post
Image for post

Bugün bu yazımda linux dağıtımlarını çeşitli yollardan nasıl kurabileceğinizi göstereceğim.

Kurulum için kurmak istediğiniz dağıtımın iso dosyasını indirmeniniz gerekiyor.Ubuntu , Linux Mint , Pardus , Linux Kali vb. dağıtımların iso dosyalarını resmi sitelerinden indirebilirsiniz.

ISO, bir CD ya da DVD üzerinde bulunan tüm bilgilerin tıpatıp saklanabildiği, açılışta başlatma özelliklerinin (bootable) korunabildiği bir arşiv biçimidir.(vikipedia)

Sanal Makina Üzerinde Kurulum

Sanal Makina mevcut işletim sistemimiz üzerinde başka bir işletim sisteminin kurulmasına/çalıştırılabilmesine olanak sağlar.

Sanal makina üzerinde kurulumu Oracle Virtual Box üzerinden anlatacağım bilgisayarınızda yoksa şuradan indirebilirsiniz.

Programımız ve iso dosyamız hazırsa kuruluma başlayalım 😀

Image for post
Image for post
1

Pardus kuracağım aşağıdaki seçimleri yapıyorum.

Image for post
Image for post
2

Sanal makinede çalışacak işletim sistemi için ram…


Nedir bu Vagrant ?

Vagrant sanal makine üzerinde projelerimizin oluşturulma ve yönetilme aşamalarındaki akışı sağlayan ruby ile kodlanmış bir yazılım aracıdır.Projelerimizde bir çok şeyi otomatize etmek ve sistemli çalışabilmek konusunda Vagrant biçilmiş kaftan!

Image for post
Image for post

Neden Vagrant Kullanmalıyız ?

Vagrantla sistemli bir şekilde şekilde çalışırken zamandan da tasarruf sağlıyoruz.Hangi geliştirici zamandan tasarruf etmek istemez ki? Projemiz için gerekli konfigürasyonları elle yapmak yerine otomatik bir şekilde yapmak , frameworkle koordineli bir şekilde projemizi VirtualBox üzerinde kurmak , SSH ile VirtualBox’u kontrol etmek ve Github üzerinde etkileşimi sağlamak ; işte bunların hepsi birleşince yaptığımız sadece basit bir proje oluşturmanın dışına çıkıyor.Sektörde …

About

Mert İnal

Be Free

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store