#ilhamlık: Hata Sayfası Tasarımı

via mertkahveci.co

İlham kaynağınız olacak #ilhamlık serisine ilk önce hata sayfaları tasarımlarıyla başlamak istedim. Tasarımcıların hayal gücünü geniş kullanarak tasarladığı hata sayfalarını, farklı bakış açıları kazanmanız için listeledim.

Arayüz tasarımı yaparken tasarımcının en özgür davranabildiği alan muhtemelen hata sayfalarıdır. Çünkü verilmek istenen mesaj belirlidir ve dolaylı/doğrudan bir sürü yola başvurarak anlatılabilir. Dolayısıyla mizahla süslenmiş, kültürel etkenlerin dahil olduğu ve bir sürü malzemenin de kullanılabildiği onlarca etkileşimli tasarım örneği görebiliyoruz.


Hintarea error 500 by Andrey Prokopenko
404 page by Viktor Kern
Tubik Studio | Page 404 by Ernest Asanov
404 Page by Denis Abdullin
UI challenge — 404 page by This Optimism
#dailyui by Pete Lacey
Daily UI Day #8 by Jonas Verheijden
404 Page by Maxim Shahrai
500 page by Emerson James McIntyre
Flights error page by German Kopytkov

Yazının Orjinali: http://www.mertkahveci.co/ilhamlik-hata-sayfasi-tasarimi/

Daha fazlası ve farklı ilhamlıklar için takipte kalın.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.