Eski Girişimciden, Yeni Girişimciye 10 Tavsiye
Aykut Bal
1109

Elinize sağlık. Çok faydalı ve içten bir yazı olmuş. Merak ettiğimden bir şey soracağım. Eski girişiminizin hikayesini de yazmış mıydınız acaba? Okumak isterdim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.