Neden tanrıya inanamıyorum
Uzay Kalemdar
5.6K116

Düşündüklerinizi bu kadar iyi aktarıp, bunu yaparken de sanki bunu yazan benmişim hissi uyandirabildiginiz için sizi tebrik ediyorum. Bize çok ‘siz’ lazım. Kaleminize sağlık.

Like what you read? Give Mert Öncüoğlu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.