Image for post
Image for post

AWS kimliğinizi her seferinde değiştirmek zor geliyorsa awsx komut satırı aracını kullanacağınızda ve bu hikayeyi okuduğunuzda işinizi kolaylaştıracağına eminim :) . Öncelikle kendimden bahsedeyim. bestcloudfor.me şirketinde Cloud Native Engineer Professional olarak çalışıyorum ve müşterilerimiz çoğunlukla bulut çözümü olarak AWS(Amazon Web Services) kullanıyorlar. Hal böyle olunca gün içerisinde onlarca kez aws kimliğinizi uçbirim üzerinde değiştirmeniz gerekiyor. Bu sürecin demosunu aşağıya ekledim :)

Read this post in English here

Image for post
Image for post

Bu işlemi sürekli yaptığınızı bir düşünsenize, açıkçası bu utançla daha fazla yaşayamazdım.

O zamanlar kubernetes cluster’ları arasında gezmek içinkubetcx kullanıyordum. Buradan Ahmet Alp Balkan’a kubectx için teşekkürler. Aslında sorunumu çözmekte kubectx aracından çok ilham aldım. Fakat kubernetes konfigurasyon dosyası kadar kolay işlenebilir bir dosya olmadığı için elimde biraz zorladı. Home dizinimde .aws.configs isminde bir dizin oluşturdum. …


Image for post
Image for post

If you need a powerful tool for switching AWS(Amazon Web Services) credentials, you will read this story and use my tool. Firstly, I’m a Cloud Native Engineer at bestcloudfor.me and we have many clients are using AWS commonly. I had trouble with switching AWS credentials on my terminal. It was so uncomfortable way like the command below

Image for post
Image for post

Did you think you have to do these steps all the time? What a shame?

I was using kubectx for switching cluster configs and thanks for Ahmet Alp Balkan for kubectx. I was thinking on my issue and I inspired by kubectx . But I hadn’t clear config like kubectl and I was searching a workaround solution. I created a directory as .aws.configs


Image for post
Image for post

Telekom ve ödeme sistemleri alanında global ölçekte olan müşterimiz için Travis-CI, AKS(Azure Kubernetes Service) alt yapılarını kullanarak başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz CI/CD projemizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.

Image for post
Image for post

Kilometre Taşları

 • Pipeline geliştirmelerinin Travis-CI için yapılması(Pipeline as a code).Helm chartlarının ACR(Azure Container Registry) e pushlanması
 • Codestyle, Unit, Integration” testlerin Travis üzerinde paralel koşturulması.
 • Kubernetes için AKS(Azure Kubernetes Service) alt yapısının kullanılması.
 • Docker imajının versiyonlanıp Docker Hub’a pushlanması.

Kazanımlar

 • Sürüm çıkmanın 3 farklı otomasyon testinden geçirilerek oluşabilecek hatanın minimum seviyeye indirilmesi.
 • Commit’ten AKS(Azure Kubernetes Service)’ine kadar olan sürecin pipeline as a code felsefesi ile gerçekleşmesi.
 • Platform bağımsız deployment yapabilme esnekliği.
 • Continuous deployment.


Image for post
Image for post

We gladly announce our success in a CI/CD project that we lead by using Travis-CI and AKS(Azure Kubernetes Service) infrastructures for one of our clients, which is a global Telecom and Digital Payment Company. We wish to thank all our colleagues who contributed to the project.

Image for post
Image for post

Milestones

 • Pipeline improvements for Travis-CI (Pipeline as a code).Pushing Helm Charts to ACR (Azure Container Registry).
 • “Codestyle, Unit, Integration” tests are run on Travis in parallel.
 • Using AKS (Azure Kubernetes Service) infrastructure for Kubernetes.
 • Pushing Docker images with tags on Docker Hub

The Benefits

 • Errors are minimized by testing the deployment with 3 different automation tests.
 • The process from Commit to AKS(Azure Kubernetes Service) is done with the pipeline as a code.
 • The ability of flexible, platform-independent deployment.
 • Continuous deployment.

Mert Öngengil

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store