Yarın’ın Anlamı

7 Haziran günü, temsili demokrasi gereği, yasama organındaki temsilcilerimizi belirlemek için oy vereceğimiz tarih. Vekalet verdiğimiz bu insanlar, yapacakları yasal düzenlemelerle, araştırmalarla ülkenin daha yaşanır, daha adil bir yer olmasından sorumludurlar.

Peki 13 yıldır Ak Parti iktidarının meclisi bu anlamda işini ne kadar yerine getirebiliyor?

Cevabı: http://kabuledilmedi.tumblr.com/

CHP önerge veriyor, MHP, HDP destek veriyor fakat meclis görevi olan PARALEL YAPIyı, SOMAyı; BAŞ ÖRTÜLÜLERİN, ENGELLİLERİN, İŞÇİ EMEKÇİ ESNAFIN SORUNLARInı araştıramıyor.

Neden? Çünkü Ak Parti meclisin yarısından çoğuna sahip ve kendi işine gelmeyen hiçbir harekete mecliste izin vermiyor. Meclis en önemli görevlerinden biri olan hükümeti denetleme görevini yerine getiremiyor. Ülkedeki seçmenlerin en az %40'ının oylarını almış muhalefet hiç ama hiçbir etkinlik gösteremiyor. Tek yapabildikleri mecliste konuşmakken, o dahi TBMM TV yayınlarının azaltılmasıyla gasp ediliyor.

Ben bu seçimde, sırf kimi rantçıların rahatı bozulmasın diye hiçbir konuda araştırma, çalışma yapamayan, herkesin hemfikir olacağı konularda dahi kanun çıkartamayın bu meclisin tekrar çalışabilir hale gelmesi için oy kullanacağım. Defalarca meclis çatısından atılmaya çalışılan, partileri kapatılan hatta öldürülen fakat yine de Türkiye’nin meclisinde tüm Türkiye halklarının sorunları adına kendini parçalayan tarafa oyumu vereceğim.

Bugüne kadar, her türlü haksızlığın, yanlışlığın karşısında duran; ezilenin mağdurun yanında olan, 8 Haziran sabahının güneşini bize getirecek olanlar da onlardır, Biz’lerdir.

Like what you read? Give Mert Ural a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.