Image Source: Atlassian

Atlassian, ürün geliştirirken verimli ve müşteri odaklı olmasıyla övünen bir teknoloji firması. Bu doğrultuda attığı bir adım olarak; Jira Software ile Wiki’si olarak bilinen Confluence kullanan kurumsal müşterilerine kolaylık sağlayacak, “Bu sürümde güncelleme yapmalı mıyız?” soru işaretlerini giderecek Enterprise Release kararını duyurdu.

Uygulama güncellemenin kurumlar için düzenli bir planlama yükü getirmesinden rahatsızlık duyan Atlassian, uygulama son sürümünü kullanmanın özellik ve performans açısından getirdiği avantajların sırf bu yük yüzünden ekipler açısından bir sorun haline gelmesini engelleyecek bir adım attı. Yayınlanan sürümler ardından kullanıcılardan gelen pek çok geribildirim sonrası çözüm arayışına girerek yılda bir kez Kurumsal Sürüm yayınlayacağını duyurdu.

Bu adımın ne…

Atlassian, cloud için yeni geliştirdiği yeni ürünü Stride ile iletişim alışkanlıklarınızı bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

JIRA Software

Atlassian ekibi ürünlerini geliştirirken yola “unleash the potential of every team” sloganıyla çıkmıştı, bu felsefesini ürünlerini yenilerken de korumaya devam ediyor. Kurumsalda yazılım geliştiricilerin planlama, takip ve yayınlama süreçleri yanında diğer takımların iç süreçlerinde de verimliliği arttırmasıyla dikkat çeken ürünü JIRA Software’in Server 7.4 sürümünü yayınlayan ekip, proje seviyesindeki admin rollerine ağırlık vermeyi sürdürürken güçlü olduğu Kanban panolarına Backlog özelliği getirmiş.

Proje Adminlerine Daha Çok Kolaylık

Bir önceki sürümde (7.3) proje adminlerine tanınan Workflow (iş akışı) düzenleyebilme olanağı kapsamı bu sürümde biraz daha genişletilmiş. Bir proje adminiyseniz; iş akışınız başka projelerle ortak kullanılmadığı veya bir sistem iş akışı olmadığı takdirde Issue Screen üzerinden doğrudan workflow

Benim gibi siz de bir HipChat kullanıcısıysanız ve hesabınıza erişemiyorsanız, sebebi 24 Nisan’da Hipchat ekibinin Cloud sunucularından birinde kullanılan third-party bir kütüphanede bulduğu güvenlik açığı sonrası alınan tedbirler olabilir. Etkilendiğini tespit ettikleri HipChat kullanıcılarına gönderilen uyarı e-postasında; kullanıcıların adı, e-posta adresleri ve kayıtlı parolaların hashli halleri, hatta sohbet odası adı ve başlığı gibi bilgilerine izinsiz erişime sebep olabilecek bir güvenlik açığı bulunduğu bilgisi yer alıyor. Düşük de olsa (örneklerin %0.05'den daha azı) sohbet odalarındaki mesajlara ve içeriğe erişilmiş olma olasılığı da mevcut.

Her ne kadar parolalar rastgele (random) salt kullanan bcrypt ile şifreleniyor olsa da, kredi kartı ve diğer parasal…

Merve Sarpkaya

Translator & Grammar Nazi & Tech Editor & Community Manager & Lecturer & Project Manager (respectively) - PM@Kod Gemisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store