Halloween — Halottak napja, mindenszentek

Halloween, az ősi kelta hagyomány…

A Halloweent, ami magyarul “mindenszentek előestéjét” jeleneti október 31. napján ünnepeljük. Semmiképpen nem összekeverendő a Mindenszentek és Halottak napjával, amelyek november első és második napjára esnek. Míg a Halloween ősrégi kelta szellem-, démonűző szokás, az újabb keletű mindenszentek hagyományköre “csak” mintegy 1600 éves múltra tekint vissza, és a keresztény hagyományokra épül.

Nem véletlen, hogy a kelta eredetű Halloween manapság az eredendően keresztény ünnepekhez ragaszkodó európai országokban is hódít: hajlunk arra, hogy a komor, sötét, félelmetes, ugyanakkor unalmas téli napokat a kelta ősök hagyományait követve fénnyel, meleggel, mulatozással űzzük el.

http://www.meska.hu/ProductView/index/1261678

Ennek pedig elmaradhatatlan jelképe a démonűző erejűnek tartott töklámpás: a lámpa és a mécses a fény, a sötétség elleni harc szimbóluma, a gyorsan növő és hamar hervadó növény a tök, pedig a mulandóság jelképe.

Az ünnep uralkodó színei a narancssárga és a fekete. A sárga az érett gabonát és a gyümölcsöket képviseli, a fekete a mágia színe…

Cikk itt folytatódik » http://www.meska.hu/Blog/post/Halloweenazosikeltahagyomany?p=cG9zdF9pZD0xMTY0
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.