ในยุคโควิดระบาดแบบนี้ การสอนแบบออนไลน์จึงกลายเป็นที่นิยมขึ้นมาทันที

วันนี้เลยจะมาเล่าประสบการณ์ค่ะ ล่าสุดแปลงร่างเป็นอาจารย์มา ซึ่งคราวนี้พิเศษตรงได้เป็นอาจารย์แบบระยะไกลค่ะ ได้รับโจทย์เป็นการสอนออนไลน์ผ่าน Zoom !

ตอนแรกถึงกับคิดหนักเลยค่ะ การสอน coding หรือจะทำเป็น workshop เนี้ย แค่การเจอกันแบบ face-to-face ก็ว่ายากแล้วนะ จากประสบการณ์การเคยเป็น TA มาก่อน บางทีเราจะต้องเจอ bug หรือ error ในจอของผู้เรียน จนทำให้ผู้เรียนตามผู้สอนหลักไม่ทันก็เป็นปัญหาหนักเหมือนกัน
พอมาคราวนี้จะต้องไม่เห็นหน้า + ไม่เห็นเครื่องผู้เรียนโดยตรง ก็สร้างความยากได้เหมือนกัน

เราได้มีโอกาสสอนคอร์ส Bootcamp With Python And Django Framework คือปูพื้นฐานและมาลองสร้าง Website Application สำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์เขียนโค้ดมาก่อนเลย โดยมีอาจารย์ร่วมสอนอีก 2 ท่าน สอนทั้งหมด 12 ครั้ง

พอจบการสอนแล้ว เลยจะมาแชร์ประสบการณ์การสอนแบบโหดมันฮามาสักหน่อย

1. ผู้เรียนหลุดจากห้อง

หลุด หลุดโดยไม่มีอะไรกั้น..

ความเจ็บปวดรวดร้าวของการสอนก็ว่าได้ ฝันร้ายของผู้เรียนและผู้สอน อยู่ๆนักเรียนเน็ตหลุดค่ะ พอกลับมาก็ตามไม่ทันแล้ว !

วิธีแก้ :
ในการสอน เราต้องมีการสอนแบบแบ่งเป็น steps พอจบ step นึง แล้วอาจจะรอแปบนึง และพยายามสอนให้นักเรียนไปพร้อมๆกัน
พยายามถามตลอดว่า มีใครไม่ทันบ้าง
หรือถามเป็นระยะๆตลอด

Burasakorn Sabyeying

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store