Костя говорит что надо избегать дурацких идей. De genul de a te reloca în Londra. Спустился в подземку и обратно - 8 баксов de căciulă испарилось. Орёл тоже не в восторге. Bitcoin ca Bitcoin, da costul de viață se acoperă cu lire.

Вот и я мучаюсь. Încerc să raționalizez o arendă de $40 pe metru pătrat locuibil și 75 cenți litrul de combustibil. Toți aici cotizăm pentru vedere spre ocean și dispensare accesibile de iarbă. Все хотят в Калифорнию, dar vorba lui Noize - Москва не резиновая. Конечно с возрастом priorities shift and money is finally not an issue. Деньги вроде есть, а времени тратить, кот наплакал. Парадокс.

De aia si stau basarabenii autentici departe de coaste. Too much financial pressure. Se cuibaresc undeva prin Midwest sau statele nordice. Крутят баранку фуры, клерками ишачат в шопах или сейлзами хуярят в лавках. Totally understandable. Жизнь удалась. Не так как ожидали, dar cel putin departe de salbaticia din bastina. Хотя процент выживания cu mult mai redus decat in Europa.

America is not a country, it’s just a business.

San Diego, California
Like what you read? Give interfluviu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.