Her Gün Sabah 5'te Kalkmak Hayatımda Neyi Değiştirecek?
Marketing Holmes!
98210

hislerime tercüman oldunuz…hepimiz çok uyuyoruz ve hayatı kaçırıyoruz..az uyuyup gezip yeni şeyler öğrenip kitap okuuyup hayatın tadını çıakrsak yaşlandığımızda pişman olmayız

Like what you read? Give Mesut Demirci a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.