👨🏻‍💻 Software Engineer — mesutpiskin.com

Servisler uygulamalarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır bu sebeple servislerde meydana gelen yavaşlık, tüm uygulamaları dolayısıylada kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir.

Forrester Consulting tarafından belirli aralıklarla yapılan kullanıcı anketlerine göre; bir kullanıcının web sayfasının yüklenmesine ilişkin ortalama tahammül süresi sadece 2 saniye. …

Önbellek (Cache), kullanıcı isteklerine daha hızlı cevap verebilmek, uygulama performansını arttırmak, oluşabilecek dar boğazları önlemek ve sistemlere gelen yükü minimuma indirmek gibi amaçlarla ihtiyaç duyulan verilerin geçici olarak depolandığı, hızlı erişim sağlanabilen yapılardır.

1. Dağıtık Önbellekleme (Distributed Caching) İhtiyacı

Geliştirmekte olduğumuz uygulama, birçok farklı modüle sahiptir. Bu modüllerin her biri, kendi veritabanını kullanmakta ve istenildiğinde her…

Uygulamaların kesintisiz hizmet verebilmesi için; mimarinin doğru tasarlanması, geliştiricilerin de bu mimariye uygun ve hataya sebebiyet vermeyecek uygulamalar geliştirmesi gerekir. Ne yazık ki her zaman bunu başaramayabiliriz ve neyse ki kesintisiz hizmet verebilmek için uygulayabileceğimiz yaklaşımlar mevcut, bu yaklaşımların literatürdeki adı “Resilience Pattern” ’dır. …

Mikroservis mimarisi üzerine çalışıyorsanız farkedeceksiniz ki en önemli problemlerden bir tanesi; geliştirilen mikroservisler arasındaki iletişim mimarisini kurgulamaktır. Monolitik ve *SOA mimaride geliştirilen uygulamalarda servisler arası iletişim gibi bir problem ihtiyacı genellikle yoktur, ihtiyaç olduğu durumlarda ise http request’ler veya internal event’ler ile kolaylıkla çözülebilmektedir.

Bu yazıda mikroservis mimaride iletişim yöntemlerini…

Helm Kubernetes kümesine kolay deployment yapılabilmesini sağlayan, Kubernetes paket yöneticisidir. Uygulamalarınızı Kubernetes kümesinde ayağa kaldırmak için yazmanız gereken tüm yapılandırma dosyalarını (deployment yml, ingress, persistent volumes, services, vb.) tek bir “dosya” ile yönetebilen, tüm yapılandırmaları versiyonlayabilen gerektiğinde versiyonlar arasında geçiş yapabilmenizi sağlayan bir araçtır.

Sıklıkla duyacağınız kavramlardan başlıcaları chart ve…

12faktör, Heroku’nun kurucu ortaklarından Adam Wiggins’ın kendi deneyimlerinden yola çıkarak, DevOps, teknoloji, programlama dili, mimari, vb. konuları kapsayacak şekilde oluşturulmuş olduğu on iki maddelik bir manifestodur. Bu manifesto, bulut odaklı uygulama geliştirilirken uygulanması gereken best practices’lere değinen bir kılavuz niteliği taşımaktadır.

12 Faktör kısaca aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

Codebase, dependencies, config…

Bu rehberde, ASP.Net Core uygulaması ve bu uygulamanın Entity Framework Core ile birlikte kullanacağı bir SQL Server’ı Kubernetes kümesinde çalıştıracağız. Bunu yaparken uygulamamızı dockerize edeceğiz. Uygulamamız ve SQL Server dockerize edilmiş olarak ayrı podlarda çalışacaktır. ASP .Net Core uygulamasının yatay ölçeklenebilir olmasını istiyoruz fakat SQL Server’ın ise yatay olarak ölçeklenmesi…

Mesut Pişkin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store