Türkiye’de Bilişim Teknolojileri sektörünün herhangi bir yerinde (Yazılım, Tasarım, IT, Teknik, Satış…) kariyer hedefleyen, umarım karşılaşmazlar ama önceden okumak ve önlemlerini almak isteyenler için…

Bu yazıda okuyacaklarınız yüksek ihtimalle başka sektörlerde de aynıdır ama ben tecrübe ettiklerimden mes'ulüm.


Bilişim ve Çıraklık (1)

Bu bölümü;
- Bir Alaylı Yazılımcının çıraklık yaşantısını anlatsın,
- Kobicanlar için eski güzel esnaflığı hatırlatsın,
- Bu işin okulunu okuyanlar için ne kadar şanslı yada şanssız olduklarını sorgulayabilme şansı versin …
gibi sebeplerle, ileri tarihlerde böyle bir hatıra anlatısının beni de gülümseteceğini düşünerek yayınladım.

Umarım okurken hislerini de kullananlar…


Kendi çabanızla, doğru yol haritasını oluşturup Yazılım Öğrenmek imkansız değil. Tam da bu şiarla “Başlamak isteyenler için Yazılım Öğrenme Rehberi” kıvamında bir yazı hazırladım.

Bu konu hakkında yıllardır tonlarca şey yazıldı, videoları çekildi, her yerden her bakış açısıyla ulaşılabilir bir konu ama ben çoğu kaynağın, zaten başlamış olanlara yönelik olduğunu…


Yoğunluktan, dünya meşgaleleriyle uğraşmaktan sebep; içimizden gelen seslere kulak veremiyoruz çoğu zaman. Dinleyemiyor ve dinlenemiyoruz…

Beden dinlendirmek kolay da zihni dinlendirmek bazen hiç ihtiyacımız olmayan bir şeymiş gibi geliyor. Aklımıza bile gelmiyor çünkü beden yorgunluğu gibi hemen hissetmiyoruz, fark ettiğimizde genelde yıllar geçmiş oluyor…

Önce dinleyin, sonra anlatayım…

Akyaka /


Birkaç dilde selamlamadan sonra Türkçe karakterleri olmayan karaktersiz klavyemin dil ayarlarıyla oynadım ve sevgiyle dokunmaya başladım tuşlara. :)

Adettendir; “Hello World! This is my first blog post” kelimesini de yerleştirdik. Tamamdır, başlayabiliriz.

Kendimden bahsetmeye gerek duymuyorum zira sosyal medya profillerim benim bildiğimden daha çok bilgi verir diye düşünüyorum. (Buradan ulaşabilirsin.)…

Mesut Yılmaz

Full Stack Developer — Creative Designer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store