ขั้นตอนการ Vote Proposal บน Meta Chain

ทีมงาน Metaverse Thailand เปิด Vote เกี่ยวกับการเปิดขาย Land เฟสใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของ Platform หลังเปิดใช้งานบน Bitkub Chain ภายใน Q2/2022 สำหรับรายละเอียดขั้นตอน Vote มีดังนี้ครับ

  • สิทธิ Vote แปรผันตาม WMETA ที่ถืออยู่ใน Wallet บนระบบ Meta Chain ณ วัน-เวลาที่ Snapshot | 30 มีนาคม 2022 เวลา 20.00 น.
  • อัตราส่วน 1 WMETA = 1 เสียง
  • ไม่จำกัดสิทธิ Vote ดังนั้น มี WMETA มาก ยิ่งมีสิทธิมาก
  • การ Snapshot ไม่มีล็อค / ฝาก / หัก / ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ช่องทางการโหวต — https://vote.metachain.asia/

--

--