Neden tanrıya inanamıyorum
Uzay Kalemdar
2.6K98

Bende sizin gibi çocukluğumu Kuran kurslarında geçirdim. Bilerek ve isteyerek gidiyordum. Tamamen kendi isteğimle Liseyi 1 yıl İmam Hatip’te okudum. 2 yıl yatılı kuran kursuna gittim. Kaç kere atıldım saymadım. Namaz kılmıyordum çünkü. Cuma günü okula gitmezdim zorla namaza indiriyorlar diye. Devamsızlıktan kalacaktım ama derslerim çok iyi diye başka bir okula gitmemi istemişlerdi ailemden. Aldılar beni okuldan normal bir liseye başladım. Sorgulamaya ve araştırmaya biraz geç başladım açıkçası. Hatta korktuğum için bu kadar geciktim diyebilirim. Yazdıklarınıza katılmamak elde değil. Daha çok araştıracağım. Umarım neyin doğru olup neyin yanlış olduğunu çok daha geç olmadan anlarım.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.